LEEFTIJDSCHATTING :

Leeftijdsschatting bij het paard vanaf de geboorte tot..................

Aanduiding Omschrijving Leeftijd

  • T1 - Binnentand (wordt gewisseld) 6 dagen
  • T2 - Middentand (wordt gewisseld) 6 weken
  • T3 - Buitentand (wordt gewisseld) 6 maanden
  • HT - Haak-, hengst- of ruinstand (blijvend) 4 jaar
  • P1 - 1e Veulenkies (wordt gewisseld) 3 jaar
  • P2 - 2e Veulenkies (wordt gewisseld) 3 jaar
  • P3 - 3e Veulenkies (wordt gewisseld) 4 jaar
  • M1 - 1e Paardenkies (blijvend) 1 jaar
  • M2 - 2e Paardenkies (blijvend) 2 jaar
  • M3 - 3e Paardenkies (blijvend) 3 jaar

  

Veulen:

afb.1 1e kies P1 bij de geboorte
afb.2 1e (binnen-) tand T1 6 dagen
afb.3 2e (midden-) tand en 2e kies T2+P2 6 weken
afb.4 3e (buiten-) tand en 3e kies T3+P3 6 maanden
afb.5 4e kies (direkt blijvend) M1 1 jaar
afb.6 5e kies (direct blijvend) M2 2 jaar
afb.7 6e kies (direct blijvend) M3 3 jaar

Op een leeftijd van 2 jaar begint het wisselen; te beginnen met de binnentanden.

Binnentanden T1 2 jaar, deze zijn in slijting met 3 jaar
Eerste kies P1 3 jaar
Tweede kies P2 3 jaar en 4 maanden
Middentanden T2 3 jaar, deze zijn in slijting met 4 jaar
Derde kies P3 4 jaar
Buitentanden T3 4 jaar, deze zijn in slijting met 5 jaar

 

Dus op een leeftijd van 5 jaar is het paard uitgewisseld. Om de leeftijd te schatten beperken wij ons in eerste instantie tot de tanden van de onderkaak. Snijtanden hebben een kroonholte van 12mm diep. Daar het gebit ongeveer 2mm per jaar slijt kunnen we aan de hand van de grootte van deze holte zien hoe oud het paard is. In het 6e jaar zijn de binnentanden "gevuld" ofwel de holte is verdwenen; met 7 jaar zijn de middentanden gevuld en met 8 jaar de buitentanden.
Op deze leeftijd noemt men het paard "aftands". Een rare naam, want nu zijn ze pas echt "volwassen"! Na het achtste jaar kijken wij naar de bovenkaak: Met 9 jaar zijn de binnentanden gevuld, met 10 jaar de middentanden en op 11- jarige leeftijd de buitentanden.

Tevens ontwikkelt zich op de boven-buitentanden van 9 - 13 jaar een "haak", deze verdwijnt later vanzelf weer. Vanaf het 10e jaar groeit er een soort groeve vanuit het tandvlees aan de buitenkant van de boven buitentand. Deze bereikt op een leeftijd van 20 jaar het slijtvlak .
Bij een paard van 6 - 9 jaar staan de tanden "breed ovaal" in de mond. Deze vorm verandert via "rond ovaal" van 9 - 13 jaar naar "verkeerd ovaal" van 13 - 18 jaar.
Onder de kroonholte van de tand bevindt zich de zgn. "vulling" die tot een diepte van 14 mm gaat. Aan de hand van deze vulling kan men verder de leeftijd bepalen, nl: op 13 jr. leeftijd is de vulling van de"binnentand" verdwenen, met 14 jaar de vulling van de "middentand" en met 15 jaar die van de "buitentand".

Verder staan de tanden van een jong paard, van de zijkant bekeken, veel rechter op elkaar dan die van een oud paard. Door verschillende oorzaken, zoals de soort voeding, de grondsoort waar het paard graast of erfelijke factoren kan er wel eens wat verschil voorkomen maar tot het 12e jaar is het gebit toch een zeer betrouwbare bron om te zien hoe oud een paard is.

Klik hierop om terug te gaan naar de keuze-lijst..........